Raport o oddziaływaniu na środowisko

Przedstawiamy Państwu raport o oddziaływaniu na środowisko instalacji do termicznego przekształcania odpadów (ITPO) Energia dla Tarnobrzega. 

Opracowanie ma na celu analizę i ocenę oddziaływania inwestycji na stan powierzchni ziemi i gleby, wód powierzchniowych, wody podziemne, warunki akustyczne, warunki aerosanitarne, przyrodę ożywioną, dobra kultury, krajobraz, a także zdrowie i warunki życia mieszkańców rejonu inwestycji.

Raport został przygotowany przez specjalistów, zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

Część raportu stanowi streszczenie w języku niespecjalistycznym. Poniżej jeden z kluczowych fragmentów streszczenia:

Przeprowadzone analizy, w szczególności emisji zanieczyszczeń do powietrza i analiza akustyczna, wskazują, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na pogorszenie lokalnych i ponadlokalnych warunków środowiskowych. Zidentyfikowane potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia na etapach realizacji i eksploatacji inwestycji mieszczą się w granicach dopuszczalnych poziomów dla poszczególnych komponentów środowiska. Przedmiotowa inwestycja będzie zatem realizowana w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska, kładąc szczególny nacisk na minimalizowanie możliwych oddziaływań na środowisko naturalne powstałe w fazie realizacji przedsięwzięcia.

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem. 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym można pobrać tutaj

Pełny raport wraz z załącznikami można pobrać tutaj

Wyjaśnienia i odpowiedzi FCC Environment CEE w związku z pytaniami dotyczącymi raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu: odpowiedź z dnia 09.06.2022 (pobierz tutaj)
  • Pismo Zakładów Chemicznych "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.: odpowiedź z dnia 09.06.2022 (pobierz tutaj)
  • Pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie: odpowiedzi z dnia 09.06.2022 (pobierz tutaj), 29.11.2022 (pobierz tutaj) oraz 30.05.2023 (pobierz tutaj)
  • Pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: odpowiedzi z dnia 29.11.2022 (pobierz tutaj) oraz 09.06.2023 (pobierz tutaj)
  • Pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego: odpowiedź z dnia 03.08.2023 (pobierz tutaj)


ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 

Analizę kosztów i korzyści dla projektu Energia dla Tarnobrzega wraz z załącznikiem stanowiącym prognozę finansową można pobrać tutaj

Czym jest Analiza kosztów i korzyści?

Analiza kosztów i korzyści jest dokumentem wymaganym prawnie na postawie art. 10a Ustawy Prawo Energetyczne i ma na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Analiza kosztów i korzyści opiera się na opisie planowanej budowy jednostki wytwórczej oraz zawiera analizę ekonomiczną obejmującą analizę finansową, która odzwierciedla rzeczywiste przepływy pieniężne z nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę jednostki wytwórczej oraz planowane koszty i przychody z ich eksploatacji.

Jak należy rozumieć dane zawarte w Analizie kosztów i korzyści?

Analiza nie ma na celu przedstawienia korzyści z realizacji inwestycji z punktu widzenia gospodarki odpadami. Została wykonana na bardzo wczesnym etapie projektu, w innej rzeczywistości ekonomicznej (w tym przed agresją Rosji na Ukrainę). Ostateczne korzyści dla miasta i mieszkańców Tarnobrzega będą wynikały z treści umów między miastem a inwestorem. Już teraz można z całą pewności stwierdzić, że przychody budżetu miasta będą znacznie wyższe niż zapisane w Analizie kosztów i korzyści. 

Dokumenty submenu image

Zanim zaczniemy: zapoznaj się z przetwarzaniem twoich danych osobowych

Gdy odwiedzasz stronę, która zapisuje pliki cookie, na Twoim komputerze zostaje utworzony mały plik tekstowy, który jest przechowywany w Twojej przeglądarce. Dzięki niemu przy następnej wizycie na tej samej stronie możesz szybciej połączyć się z siecią. Nasza strona będzie przekazywać Ci istotne informacje i ułatwi Ci pracę.

Używamy plików cookie przede wszystkim do anonimowej analizy ruchu oraz do ulepszania naszej strony internetowej. Jeśli ustawisz swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie, strona internetowa może działać wolniej, a niektóre jej element mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji na temat przetwarzania plików cookie.

Do analizy anonimowych odwiedzin wykorzystywane są narzędzia stron trzecich, które częściowo przekazują dane do Stanów Zjednoczonych, jednak tam nie można zagwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w Unii Europejskiej. Klikając przycisk "Zezwalaj na wszystkie", użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie również przez wspomnianych zewnętrznych dostawców usług.