Raport o oddziaływaniu na środowisko

Przedstawiamy Państwu raport o oddziaływaniu na środowisko instalacji do termicznego przekształcania odpadów (ITPO) Energia dla Tarnobrzega. 

Opracowanie ma na celu analizę i ocenę oddziaływania inwestycji na stan powierzchni ziemi i gleby, wód powierzchniowych, wody podziemne, warunki akustyczne, warunki aerosanitarne, przyrodę ożywioną, dobra kultury, krajobraz, a także zdrowie i warunki życia mieszkańców rejonu inwestycji.

Raport został przygotowany przez specjalistów, zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

Część raportu stanowi streszczenie w języku niespecjalistycznym. Poniżej jeden z kluczowych fragmentów streszczenia:

Przeprowadzone analizy, w szczególności emisji zanieczyszczeń do powietrza i analiza akustyczna, wskazują, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na pogorszenie lokalnych i ponadlokalnych warunków środowiskowych. Zidentyfikowane potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia na etapach realizacji i eksploatacji inwestycji mieszczą się w granicach dopuszczalnych poziomów dla poszczególnych komponentów środowiska. Przedmiotowa inwestycja będzie zatem realizowana w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska, kładąc szczególny nacisk na minimalizowanie możliwych oddziaływań na środowisko naturalne powstałe w fazie realizacji przedsięwzięcia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem. 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym można pobrać tutaj

Pełny raport wraz z załącznikami można pobrać tutaj

Dokumenty submenu image

Zanim zaczniemy: zapoznaj się z przetwarzaniem twoich danych osobowych

Gdy odwiedzasz stronę, która zapisuje pliki cookie, na Twoim komputerze zostaje utworzony mały plik tekstowy, który jest przechowywany w Twojej przeglądarce. Dzięki niemu przy następnej wizycie na tej samej stronie możesz szybciej połączyć się z siecią. Nasza strona będzie przekazywać Ci istotne informacje i ułatwi Ci pracę.

Używamy plików cookie przede wszystkim do anonimowej analizy ruchu oraz do ulepszania naszej strony internetowej. Jeśli ustawisz swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie, strona internetowa może działać wolniej, a niektóre jej element mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji na temat przetwarzania plików cookie.

Do analizy anonimowych odwiedzin wykorzystywane są narzędzia stron trzecich, które częściowo przekazują dane do Stanów Zjednoczonych, jednak tam nie można zagwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w Unii Europejskiej. Klikając przycisk "Zezwalaj na wszystkie", użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie również przez wspomnianych zewnętrznych dostawców usług.